Category: 100fun Friends

Otis & Serena 要食牛扒

菠蘿一家大細來了上水家訪,Otis&Serena 異口同聲地說要吃牛排,剛好冰箱還有幾塊牛扒,只是最小的一塊也有三吋厚。牛排先慢煮 5 小時(54 度),再用煎 pan 無面煎兩分鐘。

一年一度上水豪宅打邊爐

一年一度同 100fun 朋友打邊爐,今年小朋友特別多,在我家跑來跑去,十分熱鬧。

秋遊谷埔

這次秋遊谷埔是 Fuji 提出的,也許是慕了谷埔松記的大名已久。這次我特地拿出了在日本買的古董相機 Contax IIIa,配上停產已久的 Fujicolor Reala 135mm 菲林,效果都然比不上上次的中幅片。

勞動節北區雜影

五月一日,勞動節假日,品嚐了大佬早前在澳門買的裹蒸糭後,快閃去了新娘潭照鏡潭。五月二日,早上七點約了富富去軍地飲茶,那裏的茶巿只做到九點左右。

新年邊爐

因上次 Boxing Day 邊爐有朋友向隅,新年後特設第二輪邊爐。

Boxing Day 邊爐

一年一度的 100fun 朋友聚會,今年喺新居邊爐聚會。

Yan Yan 飲食大會

一年一度 Yan Yan 吹雞的酒食大會。

三分屋企燒烤 2015

一年一度三分屋企燒烤,今年有廿八人參加。

Lunch with 希希 @ California Pizza Kitchen

希希生日,約左腸同腸 so 食午飯。

BB 派對

由  Geoff 牽頭的一個 BB 派對。